Insights Discovery

“Find out who you are and do it on purpose”

Dolly Parton

 
 
 

Een misverstand, verkeerde communicatie of simpelweg géén communicatie. 

“Maar zo bedoelde ik het niet!”, ‘’Waarom moet die altijd zo moeilijk doen?”, “Waarom doet mijn medewerker niet gewoon wat ik heb gevraagd? Ik was toch duidelijk!”, “De communicatie tussen mijn collega’s… Welke communicatie?! Ze begrijpen elkaar nooit…”

Je medewerkers zijn de motor van je bedrijf. Pas als ze een dreamteam vormen, worden ze de beste ambassadeurs van je onderneming. Dit is toch wat jij én jouw klanten verwachten? Het is weliswaar de grootste uitdaging waar elke teamleider voor staat. 

Elkaar leren kennen, ontdekken wie waar goed in is, op welke manier je het beste samenwerkt, het oneens zijn, heftige discussies voeren of juist plezier hebben met elkaar: het hoort er allemaal bij.

En in deze nieuwe en digitale wereld is dat nu net de extra uitdaging voor jou en je team.

Herkenbaar?

Volg onze ‘Insights Discovery’ opleiding

Op zulke momenten is het Insights Discovery model een waar geschenk uit de hemel. Als een soort van wegenkaart leidt dit model tot meer inzicht en wederzijds begrip. Wat maakt dat mensen doen wat ze doen en welk effect hebben teamleden op elkaar?

Insights Discovery brengt ook zelfinzicht rond de eigen sterktes en valkuilen in communicatie, leiderschap en samenwerking. Daarom zetten we deze workshop vaak in als opstart of onderdeel van een team- of leiderschapstraject.

Wat biedt de ‘Insights Discovery’ training?

De ‘Insights Discovery’ workshop is een vriendelijke manier om een groot geheim te onthullen: de kracht van je eigen ik. Want daar begint het allemaal: ken jezelf, herken dan pas de ander en ontdek ondertussen de kracht van je organisatie.

We beginnen steeds met een profielrapport. Dit bevat suggesties en barrières voor effectieve communicatie. Met concrete tips over wat wel en wat niet te doen in communicatie met anderen.

Het werk van Zwitsers psychoanalyticus Carl Jung ligt aan de basis van Insights Discovery. Zijn persoonlijkheidstypen werden vertaald naar vier kleuren: 

  • vurig rood
  • stralend geel
  • zacht groen
  • helder blauw 

Elke kleur vertegenwoordigt een bepaald voorkeurgedrag. Zo krijg je effectief inzicht in welke manier van communiceren, denken en werken voor jou of iemand anders het meest natuurlijk aanvoelt. Door je eigen karakter te spiegelen aan één van deze profielen, bevorder je zelfinzicht, communicatie, productiviteit en organisatieontwikkeling.

Wat win je bij deze ‘Insights Discovery’ workshop?

  • de ‘taal’ van de ander begrijpen
  • je manier van communiceren kunnen afstemmen i.f.v. je gesprekpartner
  • je team-en people management skills kunnen optimaliseren 
  • zich bewust zijn van hoe deze overkomt bij anderen
  • begrijpen waarom anderen soms totaal anders reageren

Overtuigd dat ook jouw team baat heeft bij een betere communicatie en wederzijds begrip?

Geïnteresseerd? Get in Motion